Historie SpelGroep Gouda

In september 1985 werd er door een aantal personen deelgenomen aan een proefsessie van het rollenspel “Het Oog des Meesters”. Gezien het succes werd er bij andere “fantasy-liefhebbende” bekenden geïnformeerd naar hun interesse om dit spel aan te schaffen. Die interesse was er, en vervolgens werden de basisdozen van dit spel aangeschaft.

Deze kleine groep mensen begon zich vrij snel uit te breiden, en ook de interesse in andere rollenspelen en bordspelen ontstond. Ergens in die groeiperiode is de naam van de vereniging ontstaan, “The Wanderers of Light”, voluit: Goudse Spelgroep voor Fantasy Role-Playing Games The Wanderers of Light.

Het spelaanbod (zowel rollen- als bordspelen) bleef groeien, alsmede het aantal leden. Daarom werd besloten de vereniging een vastere vorm te geven en dat leidde ertoe, dat zij op 10 mei 1990 werd ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden Holland. Een verdere groei maakte het gewenst de Statuten van de vereniging bij notariële akte te laten vastleggen. Hetgeen op 18 mei 1992 te Waddinxveen geschiedde.

De jaren daarna bleef de vereniging op een stabiel ledenaantal. Het verenigingstijdschrift ‘The Lightning’ werd geïntroduceerd, in het pre-internet tijdperk een populair medium binnen de vereniging om speldata te plannen en nieuwtjes uit te wisselen. Eenmaal per maand werd een bordspelmiddag gehouden in het gebouw van de scouting aan de Nieuwe Haven. De overige speeltijd werd besteed aan diverse Role-Playing Games, zoals verschillende Dungeons & Dragons campaigns (Forgotten Realms en Spelljammer), Warhammer FRPG, Oog des Meesters en Deadlands. Van spelen bij de leden thuis werd uitgeweken naar een ‘eigen’ locatie, de Casimirschool was op zondagmiddagen het toneel van onze spellen.

De opkomst van internet en de oplopende gemiddelde leeftijd van de leden zorgden vanaf het jaar 2000 voor een verval in het ledenaantal. De Lightning werd digitaal en het aantal gespeelde spellen daalde met het aantal leden mee. Van een bordspelmiddag per maand werd teruggegaan naar 1 of 2 bordspeldagen per jaar (de ‘oude’ versies van de Goudse Spellendag). Geluk bij een ongeluk betekende dat ook dat de Casimirschool als locatie geen optie meer was en dat deze bordspeldagen vervolgens georganiseerd werden in Gebouw Concordia. Het jaar 2011 was het dieptepunt voor de spelgroep toen de Dungeons & Dragons spelers afhaakten en het ledenaantal als gevolg daarvan praktisch halveerde. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2013 werd besloten het roer van de vereniging om te gooien en meer als algemene spelvereniging door te gaan. Vandaar de ‘naamswijziging’ naar Spelgroep Gouda en de vergrootte focus op de Goudse Spellendagen en het spelen van alle ‘betere’ spellen.

In samenwerking met Marktspellen en Simtasia werd voor het eerst de Goudse Spellendag – nieuwe stijl (editie 9 vanaf het begin geteld) – georganiseerd in September 2013, in de fantastische locatie die we al eerder ontdekt hadden; Gebouw Concordia. Bijna 60 bezoekers wisten de weg te vinden en de reacties waren enorm positief. De weg naar boven was weer ingezet. Voor de daarop volgende editie is de belangstelling nog groter, ook met medewerking van diverse uitgevers en auteurs uit de spellenwereld.

Geef een reactie